• IMG_20200430_212441_dd3ce2a826
 • IMG_20200430_212448_699ba4680a
 • IMG_20200430_212454_a03a3ad9ee
 • IMG_20200430_212352_4b51bc4778
 • IMG_20200430_212336_b2c0dfc4f5
 • Truong_h1_0ab7b3875b
 • IMG_20200430_212344_688071271a
 • IMG_20200430_212411_1d472c4879
 • Truong_h2_0e0204ee48
 • anh_dai_hoi_f675e55ece
 • anh_nam_nu_dai_hoi_1989c4cd90
 • anh_nu_dai_hoi_15bd64cd90
 • chuan_1_82c9fb30e5
 • 2_2c04bc81e7
 • 3_2a576eccbc
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 11 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học ...
Đối với cấp học mầm non, tựu trường ngày 01-9-2021, khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày 06-9-2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 09-1-2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22-5-2022, tổng kết năm học trước ngày 31-5-2022.Đối với cấp tiểu học, THCS, THPT, tựu trường ngày 01-9-2021 (lớp 1 vào ngày 30-8), khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1